ความรู้และทักษะ

การใช้ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนปิดทำให้ฟาร์มลดการใช้ไฟฟ้า พื้นที่จริง และ การจัดหาน้ำจืด

ฟาร์มระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนปิดนี้ได้รับการออกแบบโดย Dr. Vasily Krasnoborodko ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกและได้รับรางวัลเกี่ยวกับการทำฟาร์มปลาสเตอเจียนในรัสเซีย แลตเวีย และยูเครน สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม กรุณาดูเว็บไซท์ของบริษัทของ Dr. Krasnoborodko ซึ่งให้บริการชนิดต่าง ๆ และนำเสนอโครงการฟาร์มปลาต่าง ๆ ที่มีกำลังการผลิตแตกต่างกัน

Dr. Vasily Krasnoborodko (right) with the technological project of RAS and Dr. Vladimir Seryj (left), Chief engineer of the project

 

Dr.Vasily Krasnoborodko (ขวา)เจ้าของแผนงานทางเทคโนโลยีของ RAS และ Dr.Vladimir Seryj (ซ้าย)วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของโครงการ

โครงการทางเทคโนโลยีของฟาร์มได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของนักมีนวิทยาและวิศวกรที่ได้รับการรับรอง ผู้ซึ่งคิดค้นคำตอบทางเทคนิคที่อาศัยความรู้ความชำนาญที่ทำให้สามารถคงสภาวะเหมาะที่สุดสำหรับปลาเลี้ยงด้วยการใช้ไบโอฟิลเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ และระบบดำรงชีพแบบอัตโนมัติเต็มที่

น้ำจืดในถังเลี้ยงปลาจะหมุนเวียนในระบบและได้รับการทำให้บริสุทธิ์อย่างถาวรในดรัมฟิลเตอร์ ด้วยการเติมโอโซนและเสริมออกซิเจนก่อนนำไปใช้อีกครั้งหนึ่ง

ฟาร์มระบบหมุนเวียนน้ำถูกสร้างขึ้นบนหลักการมอดุลาร์ โดยมีกำลังการผลิตไข่ปลาคาเวียร์ดำมากสุด 1,500 กิโลกรัมต่อปี (ในการดำเนินงานปีที่ 10)

 

การเก็บเกี่ยวในปีที่ 5 150.0 kg
การเก็บเกี่ยวในปีที่ 6 400.0 kg
การเก็บเกี่ยวในปีที่ 7 800.0 kg
การเก็บเกี่ยวในปีที่ 8 1,100.0 kg
การเก็บเกี่ยวในปีที่ 9 1,300.0 kg
การเก็บเกี่ยวในปีที่ 10 1,500.0 kg

เฟสแรกของฟาร์ม ซึ่งมีกำลังการผลิต 1,500 กิโลกรัมต่อปี จะได้รับการสร้างขึ้นโดยเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2557 โครงการนี้มีเฟสที่สองที่มีกำลังการผลิตเท่ากัน ซึ่งจะได้รับการสร้างขึ้นในไม่กี่ปีหลังจากที่เฟสแรกสำเร็จ 100% และเริ่มดำเนินการ

Young fish is growing

การเจริญเติบโตของลูกปลา

 

หลักการมอดุลาร์ของการทำฟาร์มมีข้อดีบางประการ เช่น สามารถพัฒนาโครงการเป็นระยะได้ในไม่กี่ระยะ มีการแยกเดี่ยวทางสุขาภิบาลของกลุ่มของปลาเลี้ยง และมีแนวทางธุรกิจของการเพาะเลี้ยงปลาที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่ง (สำหรับไข่ปลาคาเวียร์ สำหรับเนื้อปลา สำหรับไวท์เบทขายใหม่) เป้าหมายทางธุรกิจของเราคือเพื่อเลี้ยงปลาเบสเตอร์สำหรับผลิตไข่ปลาคาเวียร์ดำ

อุณหภูมิที่เหมาะที่สุดสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาสเตอเจียน/เบสเตอร์คือ 22-24 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ปลาเติบโตอย่างคงที่ โดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 1.5-2.4 กิโลกรัมต่อปี

อาหารปลาที่แนะนำได้รับการผลิตโดยบริษัทหลายบริษัท

  1. Coppens, Holland,
  2. Aller Aqua, Denmark,
  3. Skretting, International

ฟาร์มจะใช้อาหารปลามากสุด 196.8 กิโลกรัมต่อวัน (ตั้งแต่ปีที่ 5 ของการดำเนินการ)