-เกี่ยวกับบริษัท

sturgeon 1(about us)บริษัทไทยสเตอเจียนฟาร์มจำกัด (จากนี้ไปจะเรียกว่า “TSF”) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 โดยมีเงินทุน 6.0 ล้านบาท; ทะเบียนเลขที่ 0775554002068

TSF เป็นเจ้าของที่ดินน.ส.3 ทะเบียนเลขที่ 1355 เลขที่ดิน 57 ที่หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อทำฟาร์มในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนปิด (RAS) ของลูกผสม Huso huso × Acipenser ruthenus โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตเนื้อ ไข่ปลาคาเวียร์ และผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสำหรับตลาดระดับชาติและนานาชาติ ที่มีกำลังการผลิตมากสุดของไข่ปลาคาเวียร์ดำ 1,500 กิโลกรัมต่อปี

ฟาร์มระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนปิดประกอบด้วย ถังเลี้ยงปลาแบบพับได้ ดรัมฟิลเตอร์ทางกล เพอร์ฟิวส์ไบโอฟิลเตอร์ เครื่องกำเนิดออกซิเจน เครื่องเติมออกซิเจน เครื่องกำเนิดโอโซน ห้องเติมโอโซน แอดเดอร์พูล และระบบปั๊ม

ขนาดอาคาร ≈ 1,467m2 (32.6 mx 45.0m)
ความสูงเพดานมากสุด ≈ 3.5 m
พื้นผิวทั้งหมดของถังเลี้ยงปลา ≈ 537.4 m2
การใช้ไฟฟ้า ค่ายอด ≈ 62 KVt
ค่าเฉลี่ย ≈ 39.7KVt ต่อชั่วโมง
ทั้งปี ≈ 347,700 KVt
การใช้น้ำ มากสุด ≈ 6.2 m3ต่อชั่วโมง
ทั้งวัน ≈ 65.6m3
ทั้งปี ≈ 18,900 m3
การให้อาหารปลา มากสุดรายวัน ≈ 196.8 kg
ทั้งปี ≈ 63,000 kg
อัตราแลกเนื้อโดยเฉลี่ย 1.4
จำนวนลูกปลา, 10 g ต่อปี 25,000
อัตราความหนาแน่นของปลา มากสุด 70 kg/m2
น้ำหนักปลาเป็นมากสุด ≈ 29,000 kg
น้ำหนักปลาเป็นเฉลี่ย ≈ 15,000 kg

ฟาร์มต้องการแหล่งจ่ายต่อไปนี้

  • น้ำจืด10m3 ต่อชั่วโมง
  • ไฟฟ้า 380V โดยมีการใช้โดยเฉลี่ยประมาณ 40 KVt ต่อชั่วโมง
  • ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล Ømin = 200 mm

sturgeon 2(about us)

Certificate of registration of Thai Sturgeon Farm Co., Ltd.

sturgeon 3(about us)

Land title deed NS3 No. 1355 land No.57 where the farm will be located